Πρόγραμμα «Πρόσβασις»

Θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πρόγραμμα «Πρόσβασις»

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Πρόσβασις

Τη χρονιά 2020 – 2021 η Συντεχνία του Γέλιου πραγματοποίησε θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια σε σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Activecitizensfund, με φορέα υλοποίησης το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού και εταίρους την International Rescue Committee (IRC) και την ομάδα μας. Πρόκειται για το έργο «Πρόσβαση. Ένα Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης  ασυνόδευτων εφήβων και νέων προσφύγων».

Το έργο χωριζόταν σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση που υλοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2020, 35 έφηβοι/ες και νέοι/ες ασυνόδευτοι πρόσφυγες από 11 δομές φιλοξενίας παρακολούθησαν πρόβες της παράστασης μας «Μια γιορτή στου Νουριάν» και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια θεατροπαιδαγωγικών, κίνησης, μουσικής, φώτων, σκηνοθεσίας και σκηνογραφίας. Τελικός στόχος αυτών των εργαστηρίων ήταν η προετοιμασία, δημιουργία και υλοποίηση από τους/τις  ωφελούμενους/ες ενός θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου γύρω από την παράσταση «Μια γιορτή στου Νουριάν».

Κατά τη δεύτερη φάση του έργου «Πρόσβαση», ξεκίνησε η υλοποίηση αυτών των θεατροπαιδαγωγικών εργαστηρίων σε  σχολικές ομάδες που είχαν παρακολουθήσει την παράσταση «Μια γιορτή στου Νουριάν». Σε αυτήν τη φάση ο ρόλος των εφήβων και νέων προσφύγων ήταν σημαντικός, καθώς μαζί με την παρουσία της θεατροπαιδαγωγού και του σκηνοθέτη της ομάδας, εμψυχώσαν μαζί αυτά τα εργαστήρια στις σχολικές ομάδες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια παράσταση ανοικτή στο κοινό, που υλοποιήθηκε στο θέατρο του Κολωνού, όπου και οι ωφελούμενοι/ες του προγράμματος μετά την παράσταση εμψύχωσαν μέρος του θεατροπαιδαγωγικού εργαστηρίου που είχαν υλοποιήσει τους προηγούμενους μήνες στις σχολικές ομάδες.

 

Συντελεστές:

Υλοποίηση θεατροπαιδαγωγικών εργαστηρίων:
Δέσποινα Μιτσιάλη – θεατροπαιδαγωγός
Βασίλης Κουκαλάνι – σκηνοθέτης και ηθοποιός
σε συνεργασία με τους/τις ωφελούμενους/ες έφηβους και νέους πρόσφυγες του προγράμματος «Πρόσβασις»

Υλοποίηση εργαστηρίου σκηνοθεσίας – υποκριτικής
Βασίλης Κουκαλάνι

Υλοποίηση εργαστηρίου κίνησης – χορού
Μαργαρίτα Τρίκκα

Υλοποίηση εργαστηρίου μουσικής – ήχου
Κώστας Νικολόπουλος

Υλοποίηση εργαστηρίου σκηνογραφίας
Αλεξάνδρα Σιάφκου, Αριστοτέλης Καρανάνος

Υλοποίηση εργαστηρίου φωτισμού
Γιώργος Αγιαννίτης

 

Σχετικά με το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι:

Το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι που υλοποιήθηκε, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διερευνά στην ουσία τα θέματα της παράστασης «Μια γιορτή στου Νουριάν», θέματα ρατσισμού, στερεοτύπων, διακρίσεων, ξενοφοβίας και κοινωνικών ανισοτήτων.  Τα εργαστήρια αυτά είχαν στόχο την διαπραγμάτευση αυτών των ζητημάτων, όπως αυτά αναδύονται μέσα στην σχολική πραγματικότητα των παιδιών. Επιπλέον στόχος του προγράμματος ήταν να προσφέρει την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν το επίκαιρο ζήτημα της αρμονικής συνύπαρξης με τον «άλλο» και να ενεργοποιήσει τις μαθητικές κοινότητες σε συμμετοχή, τόσο στην τάξη όσο και στην κοινωνία.

Στα εργαστήρια αξιοποιήθηκαν τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, καταστασιακού θεάτρου και κοινωνιομετρίας.

Από την υλοποίηση των θεατροπαιδαγωγικών εργαστηρίων σχεδιάστηκε και ένα σύντομο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο αυτό χωριζόταν σε τρία μέρη. Το πρώτο περιείχε προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους/τις εκπαιδευτικούς πριν τη θέαση της παράστασης, το δεύτερο ανέφερε αναλυτικά το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι που ακολουθούσε τη θέαση της παράστασης και εμψύχωνε η θεατροπαιδαγωγός με τους/τις νέους/ες πρόσφυγες. Τέλος, το τρίτο μέρος πρότεινε κάποιες επιπλέον δραστηριότητες στους/στις εκπαιδευτικούς για μέσα στην τάξη.

Το θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι είχε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Εποπτικό υλικό από την υλοποίηση του προγράμματος

Βίντεο από την πρώτη φάση του προγράμματος «Πρόσβασις»

Βίντεο από τα σεμινάρια για τον σχεδιασμό του θεατρικοπαιδαγωγικού εργαστηρίου

Βίντεο από το κλείσιμο του προγράμματος «Πρόσβασις» με την παράσταση στο θέατρο του Κολωνού

Σχεδιασμός και Υλοποίηση θεατροπαιδαγωγικών εργαστηρίων