Προηγούμενα Εργαστήρια

Η «Συντεχνία του Γέλιου» οργανώνει θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μετά την παρακολούθηση της παράστασης “Μια γιορτή στου Νουριάν” του Volker Ludwig σε σκηνοθεσία