Οκτώβριος 2021

(Marie Claire). Θα γελάσετε με την καρδιά σας, θα συγκινηθείτε και θα αποκομίσετε αβίαστα, μικροί-μεγάλοι, μαθήματα αγκαλιάσματος του «ξένου» και του «διαφορετικού»