Μάρτιος 2019

(talcmag.gr). Αν έχετε παιδί άνω των 6 ετών και δεν έχετε δει ακόμα την παράσταση της Συντεχνίας του Γέλιου «Πιο δυνατός κι από τον Σούπερμαν»

(Μουσικές Ebeeriες). Η Συντεχνία του Γέλιου σε συνεργασία με την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών, άνοιξε τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για την Διεθνή ημέρα

(Εφημερίδα των Συντακτών). Η «Συντεχνία του Γέλιου» σε συνεργασία με την Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών, ανοίγει τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για την Διεθνή ημέρα